Időtáblázat Ügyek születésétől a honvisszafoglalásig787: Ügyek születése: Obadia, a Kazár Birodalom kagánja és környezete 780 után zsidó vallásra tért, az ebből következő reformok 800-tól felgyorsultak. Elégedetlenség, lázadások, krími felkelés következett. A kagán 791-es halála után támadásra indult a cordobai arab kalifátus és a szamakandi emír.

 

810: Ügyek kagán (810-840) Dentu-Magyariában: A 9. században a Kaukázus előterében Madjgarya város a Kuma folyó partján Kunmagyaría fővárosa. Nem messze tőle található Ügyek városa. A kabaroknak nevezett törzsek kiválnak a kazár kagán uralma alól és Dentu-Magyariában Ügyekhez csatlakoznak.

 

810-815:  Támadás éri a kazár Sarkhelt, az erődrendszer erősen megrongálódik. A vár Dentu-Magyaria felé a legerősebb kazár védmű, amelyből a Don áruforgalmának vámfelügyelet ellátják.

 

814. január 28.: Nagy Károlyt az avaroktól elrabolt magyar Szent Koronával együtt eltemetik Aachenben.

 

819: Álmos születése

 

825: Ügyek elfoglalja a Krím-félszigeten Szurozst a kazároktól. Kiéleződika Don és Dnyeper közötti Dentu-Magyaria viszonya Kazáriával és Bizánccal.

 

825: Szabí-arab megállapodás a kazárok ellen. A kazár kagán Theophilus bizánci császártól (829-842) kér építőmestereket Sarkhel erődrendszerének megerősítésére. Petronius irányításával megérkeznek a bizánciak és munkához látnak.

 

825: Mamun kalifa megveri a kazárokat.

 

834: Ügyek szabír király a Krím-félszigeten harcol a kazárok ellen. A Don alsó szakaszán folytatódik a kazár védmű építése bizánci hadmérnökökkel. A folyó nyugati partvidékét Dentu-Magyaria tartja kézben. Északról a varég-ruszok, délről görög, zsidó, alán és örmény kereskedők szállítanak Kazáriának .

 

835:  Bizánc újra birtokba veszi a 705 óta független Chersont, kormányzójává a sarkheli építkezés vezetőjét, Petroniust nevezi ki.

 

838: Ügyek megerősíti Kője (Kiev) várát. Szabír követjárás Bizáncban Theophilus császárnál. A szabír fehérmagyarok kazárellenes szövetséget ajánlanak Bizáncnak. A követség nem jár ereménnyel.

 

839: Álmos megnősül Kője/Kievben. Felesége Mária, Nyék-törzsbeli vezér leánya. A magyarok támadást intéznek Bizánc al-dunai telepei ellen.

 

839-855:  Álmos Kője/Kiev kapitánya.

 

840: Kője/Kiev erődjének befejezése, egyben városalapítás Keve, csák és Geréb hadnagyokkal, Álmos tízéves parancsnoksága alatt.

 

840: Árpád (840-907) születése.

 

840-850: Álmos tárgyalásokat folytat Bizánccal. Dentu-Magyaria és a Kazár Birodalom között három onogur-barszil gyepűtörzs volt Lebédiában, a Nyék, Kér és Keszi.

 

858: Árpád megházasodik.

 

860: Álmos átveszi a Nyék-törzs irányítását, a magyarok elfoglalják az egész Krím-félszigetet.

 

862: Dentu-Magyaria csapata a Kárpát-medencében előkészítő hadjáraton.

 

862-894: Hadjáratok a délkeleti területek megtisztítására és védelmi vonal kiépítése a bizánci szövetségre lépő bolgárok ellen. A fiatal Árpád fokozatosan visszaszorítja, majd kiűzi Salán (Zalán) bolgár fejedelmet a Duna-Tisza közéről.

 

881: Hadjárat a Kárpát-medencén túli területekre. Nyugat-Európa ismét megtapasztalta a hun-ogur alávetettséget.

 

882: Aszkold kievi varég kagán és Álmos nagykirály sözvetsége.

 

888: Újabb hadjárat nyugatra.

 

889: Hadjárat, Árpád gyula (889-904) vezetésével.

 

890: Hadjárat

 

890: Vérszerződés

 

892: Álmos szövetségben a Keleti Frank Királyság uralkodójával, Arnulffal. (887-896: király, 896-899: német-római császár

892: Hadjárat nyugatra. Árpád átveszi Álmostól a Megyer-törzs irányítását. A Nyék-törzs vezetése fiára, Leventére száll, aki horka lesz.

 

893: Hadjárat nyugatra. Kurszán (895-904) kende Bölcs Leó bizánci császár (870-912) követével Niketasz Szklerosszal szövetsége lép Simon bolgár cár ellen.

 

894: Hadjárat nyugatra. Al-dunai hadjárat Levente és Tas vezetésével a bolgárok ellen. Szabolcs, Tas, Tétény támad Marót ellen. A szövetséget kérő Bizánc elárulja a magyarokat és különbékét köt a bolgárokkal. Árpád fia Levente életét veszti a bolgárok elleni csatában, miközben hősiesen leköti az ellenség erőit, előkészítendő a honvisszafoglalást.

 

895: Honfeladás Dentu-Magyariában és honvisszafoglalás a Kárpát-medencében. A tökéletesen szervezett katonai hadművelet eredményeként szinte harc nélkül kerül a régi-új haza a magyarok kezére. Álmos halála: életáldozatával magára veszi a honfeladás minden magyart terhelő bűnét és fiára hagyja a Kárpát-medencei hadművelet és vérszerződésben egységessé vált magyarság irányítását.

 

Álmos (és Árpád) a fehér magyarok, azaz szabirok egyik mitikus őse volt.

 

(Kubinyi Tamás, Álmos hét könyve – I., Agora kiadó, Budapest 2010, 58-60 oldal)


Copyright Árpád-tól Árpád-ig - Tervezte HunorNet