ÁRPÁD A BIBLIÁBANKirályok II. könyve

18:34 Hol vannak Hámátnak és Árpádnak istenei? Hol Sefárvaimnak, Hénának és Hivvának istenei? És Samariát is megszabadították-é az én kezemből?

19:13 Hol van Hámát király, Árpád királya és Sefárvaim város királya?

 

Ézsaiás 

10:9. Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, mint Árpádot? És Samariát, mint Damaskust?

36:19 Hol vannak Hamáth és Árpádnak istenei? hol Sefarvaimnak istenei? talán bizony megmentették Samáriát kezemből?

37:13 Hol van Hámáth királya és Árpádnak királya, Sefarvaim városának királya, Héna és Ivva?

 

Jeremiás 

49:23 Damaskus felől: Megszégyenült Emát és Árpád, mert gonosz hírt hallottak, és remegnek, mint a háborgó tenger, a mely nem nyughatik.

 

(Szent Biblia, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, eredeti szöveggel egybevetve és átdolgozva 1908, kiadta a Brit és Külföldi Biblia-Társulat, Budapest 1948)

——————-

 

“A biblia-magyarázó írások szerint Árpád egy városállam volt és lakósai nem követték a zsidó vallást, hanem a Napisten és Anyaistennő (Boldogasszony) voltak hiedelmük égi Hatalmasai, akikhez imádkoztak és kiknek tiszteletére templomot emeltek.”

 

(Ősi Gyökér, XVI.6., Buenos Aires 1988)

Copyright Árpád-tól Árpád-ig - Tervezte HunorNet