NIMRÓD A BIBLIÁBANA teremtés könyve, 10.1-13

 

Noé utódai; a népek táblája

Noé fiainak, Szem, Kám és Jáfetnek, nemzetsége a következő: fiaik születtek ugyanis a vízözön után.

Jáfet fiai: Gümer, MAGÓG, Madáj, Jáván, Tubál, Mesek és Tírász. – Gómer fiai pedig: Askenáz, Rifát és Toroma. – Jáván fiai pedig: Elisa, Tarzis, Kittím és Rodáním. Ezekből különültek el a nemzetek szigetei, országaik szerint, mindegyik a maga nyelve, családja és nemzete szerint.

(10.1-32 A nemzetségtábla a világ (akkor ismert) összes népét tartalmazza és csoportosítja.)

(Az itt kezdődő lista nép- és városneveket tartalmaz vegyesen)

Kám fiai pedig: KUS, Micrajim, Pút és Kánaán. – Kús fiai: Sába, Havila, Szabáta, Regma és Szabátáka. – Regma fiai: Sába és Dedán. – Kús nemzette még NIMRÓDOT: ő volt az első uralkodó a földön. Erős vadász is volt az Úr előtt, azért vált közmondássá: ‘Mint Nimród, olyan erős vadász az Úr előtt.’ Birodalmának kezdete volt: Babilon, Erek,, Akkád és Kálne, Sineár földjén. Erről a földről kiment Asszúrba, és megépítette Ninivét, Rehobót-Írt, Kálét és Reszent – Ninive és Kále között -, vagyis a nagy várost….

 

(Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1997)

 

Károli Gáspár fordítása szerint:

 

Mózes I. könyve 10.8-12

 

Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: ‘Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.’ Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

 

(Szent Biblia – Szent Írás, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Brit és Külföldi Biblia­társulat, Budapest, 1948 )

Copyright Árpád-tól Árpád-ig - Tervezte HunorNet